Rantojen ruoppaukset Tampereella

Toimiva kalusto ja luotettavat työntekijät

Jos veneellä ei pääse enää lähelle rantaa tai vesistön käyttö uimiseen ja muuhun virkistyskäyttöön on hankalaa, kannattaa tilata rannan ruoppauspalvelu Ajokaivin Oy:ltä! Ennen ruoppausta on selvitettävä, minne ylöskaivettavat massat saadaan sijoitettua turvallisesti. Sijoituksessa on huomioitava esimerkiksi se, etteivät massat pääse valumaan takaisin vesistöön sateen mukana ja ettei irronnut kasvisto leviä veteen.

Käytössämme on monipuolinen ja luotettava kalusto, jolla ruoppaus sujuu tehokkaasti. Telaponttoonikoneella sekä pitkäpuomisella koneella saamme ruopattua pohjan ja vesipuskijan ja kuraproomun avulla voimme siirtää ruoppamaat rantaan.

Ruoppaukset tehdään sellaisena aikana ja siten, että niistä koituu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä vesistölle. Suositeltu ajankohta ruoppaustöille on 15.9.-30.4.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!