Ajokaivin Oy

Rannan ruoppausta Suomen alueella

Rannan ruoppaus Pirkanmaa ja koko Suomi

Jos veneellä ei pääse enää lähelle rantaa tai vesistön käyttö uimiseen ja muuhun virkistyskäyttöön on hankalaa, kannattaa tilata rannan ruoppaus Ajokaivin Oy:ltä. Ennen ruoppausta on selvitettävä, minne ylöskaivettavat massat saadaan sijoitettua turvallisesti. Sijoituksessa on huomioitava esimerkiksi se, etteivät massat pääse valumaan takaisin vesistöön sateen mukana, ja ettei irronnut kasvisto leviä veteen.

Toimiva ruoppauskalusto ja luotettavat työntekijät

Käytössämme on monipuolinen ja luotettava kalusto, jolla ruoppaus sujuu tehokkaasti.Telaponttoonikoneella sekä pitkäpuomisella koneella saamme ruopattua pohjan, ja vesipuskijan ja kuraproomun avulla voimme siirtää ruoppamaat rantaan.

Ruoppaukset tehdään sellaisena aikana ja siten, että niistä koituu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä vesistölle. Suositeltu ajankohta ruoppaustöille on 16.8.–31.5.

Tietoa ruoppaus- tai niittoilmoituksista (ELY-keskus)

Ruoppaustyöt voidaan aloittaa aikaisintaan 30 vuorokauden kuluttua siitä, kun ilmoitus on tehty ELY-keskukseen sekä vesialueen omistajalle. ELY-keskus ja kunnan tai kaupungin ympäristösuojeluviranomainen antaa tarkempia ohjeita tarvittaessa. Ympäristöasioiden asiakaspalvelu vastaa numerosta 0295 020 900 arkisin 9-16 välisenä aikana.

Ruoppaamiseen liittyviä vesilain säädöksiä

Haitan poistaminen (ruoppaus, niitto): Vesilaki 2:6 § llmoittamisvelvollisuus: Vesilaki 2:15 §, Valtioneuvoston asetus 4:30 § Hankkeen vaikutuksiin perustuva luvantarve: Vesilaki 3:2 § Hankkeen ehdoton luvantarve: Vesilaki 3:3 § Haittojen minimointivelvoite: Vesilaki 2:7 §

Laaja toiminta-alueemme kattaa Pirkanmaan alueen lisäksi koko Suomen, sinne mennään missä ruoppausta tarvitaan

Ota yhteyttä »

Ranta ennen ruoppausta...

...ruoppauksen aikana...

...ja ruoppauksen jälkeen.

Pohjarakentaminen

Huolellinen pohjatyö luo perustan kestävälle rakentamiselle. Tilaa ammattilaisen tekemä pohjarakentaminen pihojen ja teiden parhaaksi!

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous maanrakennuspalveluistamme.

Lue lisää »